KOMERČNÍ PROJEKTY
komunikační strategie

Chybou mnoha českých firem je nesourodost reklamních aktivit, jejich roztříštěnost s mlhavým nebo žádným zaměřením. Peníze takto vynaložené jsou nenávratně ztraceny a kýžený výsledek se nedostavuje. V terminologii střelby vezmeme pušku a vystřelíme do nebe. Mámeli štěstí, třeba nějakou husu trefíme. Reklamu lze nadneseně přirovnat ke střelbě. Každou část reklamní kampaně je třeba přesně zacílit a určenou skupinu potencionálních zákazníků zasáhnout oslovit.
Komunikační strategie je vlastně výběrem cíle střelby, druhu použité zbraně a doby, kdy je vhodné vystřelit. Oslovení je prováděno prostřednictvím nepřeberného množství médií. Každé z možných médií zasahuje jiný cíl a má určitou přesnost zásahu. Kombinací médií se dostavuje výsledek zásah potencionálního zákazníka.
Ideálním výsledkem reklamní kampaně je vyvolat v osloveném reakci koupi zboží.
Většina velkých reklamních agentur se soustřeďuje na celostátní a mezinárodní reklamní kampaně. Naše firma je zaměřena na plánování a realizaci lokálních reklamních kampaní. Plánovány jsou se zaměřením na maximální možné zasažení cílové skupiny potencionálních zákazníků. Vždy je sledován rozpočet, který musí být co nejnižší možný pro danou kampaň. V případě požadavku zákazníka zajišťujeme pretestování navrhované kampaně a zhodnocení výsledků kampaně.