KOMERČNÍ PROJEKTY

Internet je moderní studnicí poznání a každým dnem přibývá potencionálních zákazníků, kteří hledají informace o produktech. Internetová prezentace je interdisplinárním oborem, který v sobě slučuje programování s grafickým designem. Při vizuálním zpracování se naše firma může opřít o bohaté zkušenosti z přípravy a výroby tiskovin. Programátoři, kteří programují internetové prezentace pro naší firmu neustále sledují trendy ve vývoji programování pro web. Veškeré nové poznatky ihned aplikují do programů pro naše zákazníky. Samozřejmou součástí naší nabídky jsou i dynamicky generované webové stránky a databázové aplikace. Animované webové stránky ve Flashi, jsou samozřejmou alternativou naší nabídky.