KOMERČNÍ PROJEKTY

Budování dobrého jména firmy začíná u jednotného vystupování na trhu. Základem pro jednotné vystupování je vizuální styl organizace. Při spolupráci na vizuálním stylu můžeme nabídnout bohaté zkušensti z velkých i malých firem. Vždy po zpracování návrhů značky, nebo započetím práce na značce stávající, provádíme rešerši u patentového úřadu. Snažíme se tak eliminovat možnost nechtěného použití obdobné grafické symboliky jako má konkurence. Návrh značky ověřujeme jak v malém formátu tak ve zvětšené podobě. Díky těmto dílčím ověřováním předcházíme grafickým problémům při reprodukování značky na billboardy i reklamní předměty.